Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Zápisové lístky aktuálně

19.05.2022

Humanitní vědy - přijato 56 lístků ze 60 možných - poslední uchazeč je na pozici 89 (1 uchazeč v náhradním termínu - nepřijat).
Přírodní vědy - přijato 55 lístků ze 60 možných - poslední uchazeč je na pozici 88 (3 uchazeči v náhradním termínu - všichni přijati).
Programování - přijato 29 lístků ze 30 možných - poslední uchazeč je na pozici 47.

V případě, že budou odevzdány ZL od všech uchazečů, kteří byli přijati i na odvolání, je uvedená pozice posledního uchazeče konečná. V případě změny pozice posledního přijatého uchazeče budou zákonní zástupci kontaktováni.

Nevyřízená odvolání budou předána na MHMP 27. 4. 2022.

Škola nebude mít 2.kolo přijímacího řízení.

RNDr. Zdeňka Hamhalterová
ředitelka školy