Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Zápisové lístky aktuálně

15. června 2021

Humanitní vědy - poslední vyřízené odvolání je na pozici 85.
Přírodní vědy - poslední vyřízené odvolání je na pozici 82.
Programování - přijato 30 zápisových lístků z 30 možných (poslední přijatý uchazeč na pozici 39). Přijímací řízení na tento obor je ukončeno.


Na odvolání, kterým ředitelka školy mohla vyhovět, byla vydána rozhodnutí o přijetí. Odvolání nevyřízená ředitelkou školy budou postoupena na MHMP.

RNDr. Zdeňka Hamhalterová
ředitelka školy