Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Zápisové lístky aktuálně

dnešní aktualizace

Počet odevzdaných zápisových lístků:

Humanitní vědy (60 míst) - 60 (příjímací řízení ukončeno, nevyřízená odvolání budou předána na MHMP)
Přírodní vědy (60 míst) - 60(příjímací řízení ukončeno, nevyřízená odvolání budou předána na MHMP)
Programování (30 míst) - 30 (příjímací řízení ukončeno, nevyřízená odvolání budou předána na MHMP)

Z uchazečů, kteří byli "pod čarou" po přijímacích zkouškách, může být přijat pouze ten uchazeč, jehož zákonný zástupce podal písemně odvolání v zákonné lhůtě.

Zdeňka Hamhalterová
ředitelka školy