Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Zahradní slavnost 2018

čtvrtek 28. 6. 2018, 17.00 - 22.00

Zahradní slavnost 28. června je první akcí, kterou si připomínáme šedesáté výročí založení školy.

Kromě bohatého programu na pódiu nabízíme:

  • možnost setkání absolventů v učebnách, které budou označeny podle roku maturitní zkoušky, orientační plán najdete ve vstupní hale
  • možnost nahlédnutí do kroniky školy (ve sborovně)
  • prohlídku školy (odborných učeben, knihovny, venkovních sportovišť…)
  • bohaté občerstvení na školním pozemku
  • atd., atd., atd.