Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Výstava v Domě u Zlatého prstenu

7. června 2017

Prohlídka výstavy byla komentovaná, žáky provázela lektora Muzea hl. města Prahy Mgr.Iva Vachková, Ph.D. Historické souvislosti byly ilustrovány na nejvzácnějším exponátu - poutním odznaku, jehož repliku si žáci mohli vzít do ruky. Nejdříve se snažili uhodnout význam předmětu po hmatu, následně pomocí slovní nápovědy. Pravý účel vzácné věci musela však prozradit lektorka.

Jinak žáci viděli vývoj tvorby 3D modelů, od různých materiálů k současnému 3D tisku. Také zhlédli zajímavý videomapping, který znázorňoval osidlování Prahy.

Na závěr návštěvníci mohli nahlédnout do připravované výstavy, která se bude týkat středověkých řemesel.

Fotodokumentace z akce