Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Výsledky naší školy v mezinárodním hodnocení žáků PISA

17. února 2023
  • testování probíhalo v roce 2022, v období březen - květen
  • z ČR bylo zapojeno 10 700 žáků ze 430 základních a středních škol (ve SŠ se jednalo o 15 leté žáky v 1. ročníku)
  • za realizaci v ČR zodpovídá Česká školní inspekce

Čtenářská gramotnost - 1. místo v ČR
Přírodovědná gramotnost - 2. místo v ČR
Matematická gramotnost - 3. místo v ČR

Je to pro nás opravdu velký úspěch.