Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Soutěže "3D pro všechny" ukončena

30. září 2020

Vítězům budou ceny předány osobně nebo budou doručeny na jejich školu. Žákům Gymnázia pro zrakově postižené v Praze 5 a Základní školy pro žáky s poruchami zraku na Praze 2 budou nabídnuty modely, jak v tištěné, tak elektronické podobě.

Ukázka odevzdaných modelů.