Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Stáž na University of Malta

26. dubna 2019

Na počátku dubna se čtyři pedagožky našeho gymnázia vypravily na studijní stáž na Maltu. Hostitelskou školou byla University of Malta, G.F.Abela Junior College, která se svým posláním podobá našemu gymnáziu. Připravuje studentky a studenty na vstup na univerzitu, jedinou státní instituci tohoto typu na Maltě. Studium na College se od naší praxe dost liší. Studující zde tráví pouze dva roky a způsob výuky připomíná spíše vysokou školu než gymnázium. Mladí lidé ve věku 16 -17 let si od počátku volí pět předmětů, které je nejvíce zajímají. Neexistuje klasické dělení do tříd, není zde ani funkce třídního učitele.

Naším úkolem bylo získat nové zkušenosti s inkluzivním přístupem a s prací s žáky s odlišným mateřským jazykem. Důležitým tématem byla též multikulturní výchova, s níž má Malta bohaté zkušenosti. Výuka na škole probíhá sice oficiálně v angličtině, ale učitelé a studenti plynně přecházeli z angličtiny do maltštiny a naopak. Později se ukázalo, že někteří studenti mají s angličtinou problémy a musí se jazyk v rámci výuky doučovat. Nezdálo se ale, že by to kdokoliv považoval za překážku ve vzdělávání. Učitelé byli k žákům vstřícní, nijak je za používání mateřského jazyka nekárali, maximálně občas připomněli nutnost hovořit angličtinou.

Multikulturní výchova je podporována i mimoškolní činností. Ve škole působí oddělení pro evropskou spolupráci Euro – Centre, jehož vedoucí připravuje a garantuje spolupráci s různými evropskými zeměmi. Zároveň je odpovědná za získávání grantů na tuto činnost. Jedním z největších projektů je mezinárodní kulturní festival Holqua – International Youth Arts festival, kterého se účastní studentské soubory z různých evropských zemí. V minulosti přijali pozvání mladí umělci z Francie, Německa, Irska, Bulharska a dalších zemí. Pro příští rok jsme získali pozvání i pro naši školu, abychom svými vystoupeními přispěli k pestrosti studentského uměleckého setkání. Zároveň by to mohl být začátek dlouhodobější spolupráce nejen v oblasti uměleckých aktivit, ale i odborných projektů.

Malta je nádherná země a jsme přesvědčeny, že maltská College a naše gymnázium si vzájemně mají co nabídnout.

Fotogalerie

Zdeňka Hamhalterová, Pavla Pracnová, Veronika Tománková a Jitka Gabašová