Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Soutěž Olympus FotoAkademie

6. června 2017

Vzhledem k tomu, že první místa zaujaly školy s uměleckým zaměřením, případně žáci z fotografických kroužků, je 3. místo velkým úspěchem. Snímky žáků 1D získaly 2. místo v republice (celkový bodový zisk za všechny přihlášené fotografie).

Vlastní fotodokumentace z vyhlášení výsledků soutěže

Oficiální fotografie z FotoAparat.cz

Oficiální fotografie z FotoAkademie.cz