Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Setkání úspěšných žáků s ředitelkou školy

30. května 2019

Ve sborovně se sejdou úspěšní sporotovci i řešitelé různých soutěží s vedením školy.