Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Prezentace skupinových prací 2023/24

16. dubna 2024

V dubnu proběhla tradiční přehlídka žákovských prací vytvořených v rámci předmětu informatika. Žáci pracovali s tabulkami z ověřených zdrojů jako Český statistický úřad, Cermat, Policie ČR, MZ ČR apod. Cílem práce bylo vybrat a analyzovat určitou část z nabízených dat. Pro samotné vystoupení si žáci připravili prezentace, které sloužily hlavně k předvedení dat v grafech, podstatný byl slovní komentář. Součástí zadání práce bylo také vytvoření vlastního loga a informačního letáku.

Akce se kromě vyučujících předmětu zúčastnili také třídní učitelé, podívat se přišla i zástupkyně ředitelky školy Mgr. Kateřina Mrštinová. Na určitou část prezentací přišla na pozvání žáků Ing. H. Linhartová z MV ČR, která se vstřícně zapojila do hodnocení žáků.

Fotodokumentace a ukázka informačních letáků