Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Pražský sportovně-odborný kurz

1. června 2017

V úterý žáci navštívili planetárium a zúčastnili se promítání pro střední školy na téma "Tajemství času a hvězd". V přízemí je instalována zajímavá interaktivní výstava, pro lepší orientaci by se hodila krátká instruktáž k některým exponátům.

Středa navázala na závěr úterního promítání, kdy byl vysvětlen systém GPS. Žáci si vyzkoušeli hledání cache schránek v rámci světové hry geocaching. Při této příležitosti se žáci připomněli významného českého chemika a vědce - profesora Ottu Wichterleho, který je znám hlavně vynálezem kontaktních čoček, ale právě pomník před Ústavem makromolekulární chemie AV připomíná, že patentů měl mnohem více. Následovala procházka v oboře Hvězda, kterou žáci sami komentovali, připravili si krátké referáty na historii obory, letohrádek a připomněli si souvislosti bitvy na Bílé hoře. Z celkem tří schránek se podařilo najít dvě. Fotodokumentace

Čtvrtek byl ve znamení netradičních sportů. Pod vedením lektora Jana Schwarzera si žáci vyzkoušeli několik věcí, nejvíce zaujal kanjam a kuželky Mölkky. Fotodokumentace