Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Podzimní termín maturitních zkoušek – spádová škola

1. -3. 9. 2020

Vstup do budovy není povolen osobám s příznaky respiračních onemocnění.
Maturanti musí mít ochrannou roušku ve společných prostorách školy a ve zkušební učebně do usazení k pracovnímu stolu.

Povolené pomůcky MZ 2020 – podzim