Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Podzimní maturitní zkoušky - spádová škola

30. srpna 2021

Pro účastníky MZ 2021-podzim platí:

zákaz vstupu osob s příznaky respiračního onemocnění

zákaz pohybu v budově školy bez respirátoru (vstupní hala, chodby)

vzhledem k tomu, že ve zkušební místnosti je méně než 20 osob, není nutno dokládat skutečnosti jako negativní test, prodělání onemocnění COVID19, očkování ve stanoveném termínu

po usazení do lavic a ukončení administrace je možno pracovat bez respirátoru

RNDr. Zdeňka Hamhalterová, ředitelka školy