Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

SETKÁNÍ S VELVYSLANCEM LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ

2. listopadu 2023

Na pozvání ředitelky gymnázia a komise francouzského jazyka navštívil naši školu mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Lucemburska v České republice, pan Ronald Dofing.

Pro pana velvyslance si studenti připravili prezentaci svých prací ve francouzském, německém a anglickém jazyce. Připojili se i naši hudebníci a panu velvyslanci zahráli skladby od Beethovena, Bacha a Gershwina.

Pan velvyslanec byl ohromen prezentací našich žáků a jejich jazykovou úrovní. Poděkoval za vřelé přijetí, moderování celé akce a prezentaci školy prostřednictvím videa i hudební vystoupení.

Po krátkém projevu nám představil Lucembursko a se znalostí věci odpovídal na otázky studentů. Zdůraznil důležitost výuky francouzštiny a němčiny jako oficiálních jazyků EU.

Pro studenty bylo setkání velkým přínosem a zkušeností. Věříme, že návštěva jeho excelence a atašé pro kulturní záležitosti bude důležitým podnětem pro jejich další studijní úsilí ve francouzském i německém jazyce.