Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Návštěva haptické výstavy

18. ledna 2017

Ve středu 18. 1. 2017 část třídy 1B navštívila haptickou výstavu v Domě U Kamenného zvonu, která souvisela s výstavou sochaře Jaroslava Horejce, jehož golema všichni známe z dvoudílného filmu Císařův pekař a Pekařův císař.

Před samotnou výstavou byla krátká ukázka sklepních částí domu, dříve královských prostor Jan Lucemburského a Elišky Přemyslovny.

Expozice haptické výstavy nebyla rozsáhlá, žáci byli seznámeni s vystavenými sochami, dále byla ukázka různých stavebních materiálů. Žáci se mohli vyzkoušet psací stroj pro Braillovo písmo a prohlédnout knihu pro nevidomé s plastickými listy budov, které jsou na Královské cestě.

Následoval krátký workshop v historických prostorách domu. Celou dobu nás provázela lektorka Markéta z edukačního oddělení Galerie hlavního města Prahy, která žáky motivovala pro vytvoření 3d objektů pro nevidomé.

V hodinách předmětu počítačové technologie zkusíme vytvořit a následně vytisknout části určitých budov – okna, věže apod. a předat je galerii pro její další workshopy.

Fotodokumentace z výstavy.