Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Mezinárodní zkoušky DSD II

6. března 2024

Velký úspěch našich studentů NJ u mezinárodní zkoušky DSD II
Před několika dny dorazily z Bonnu dlouho očekávané výsledky mezinárodní jazykové zkoušky Deutsches Sprachdiplom II, která odpovídá jazykové úrovni B2 nebo C1 dle počtu dosažených bodů a na naší škole se koná již potřetí.
Tento školní rok zkoušku konalo 15 žáků čtvrtého ročníku, z nichž 13 uspělo a získalo tak mezinárodní certifikát, který může nahrazovat maturitní zkoušku z NJ, opravňuje ke studiu na VŠ v německy mluvících zemích, přidá cenné body při přijímacím řízení na VŠ a jeho držiteli či držitelce může do budoucna přinést zvýhodnění na evropském trhu práce. Zkoušku garantuje Konference ministrů školství spolkových zemí SRN a organizuje ji česká pobočka Centrály pro zahraniční školství (ZfA).
Písemná část, tzn. čtení, poslech a psaní, proběhla 29. 11. a ústní část založená na prezentaci odborného tématu navazovala 14. - 15. 12. a zaštiťoval ji odborný poradce ZfA Dr. Andrej Bozic.
Všem šťastným držitelům diplomu DSD II srdečně blahopřejeme!
Velmi nás těší, že o tento certifikát stoupá zájem - příští rok se na diplom DSD II bude hlásit cca. 30 žáků, kteří se pilně připravují ve volitelných seminářích.
Mgr. Markéta Hofmannová