Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Koncert pro Arabskou

2. prosince 2018

Koncert pro Arabskou zazněl v prostorách NTK, budova knihovny propůjčila hudebním vystoupením nezaměnitelnou atmosféru. Rejstřík skladem byl velmi pestrý, takže si každý mohl přijít na své. Setkání všech generací proběhlo v přátelské a neformální atmosféře.

Fotodokumentace

Všechny akce k výročí si našly své příznivce, slavit se začalo již v červnu, tak si jednolivé události můžete připomenout zde