Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Jaro s CTM

9. května 2019

V pondělí 29. dubna proběhla od 10:30 ve studovně pro žáky z 1. a 2. ročníků prezentace projektu pro talentovanou mládež (CTM). Na besedě vystoupila RNDr. Zdeňka Hamhalterová, ředitelka školy, a seznámila žáky s možnostmi úprav studijního plánu. Strukturu kurzů představila ing. Jeanne Bočková, ředitelka CTM.

Svým online studiem provedli zájemce naši žáci, kteří letos kurzy absolvovali. Viděli jsme ukázky kurzů AP Physics 2, AP Biology, AP Psychology a American Literature. Součástí online studia je vždy teoretická část, kterou žáci musí projít, aby se jim podařilo úspěšně zvládnout dílčí a souhrnné testy, dále laboratorní cvičení, diskuze apod.

Případní zájemci se mohou od 13. května registrovat do nového ročníku. V příštím roce prvních 250 zaregistrovaných žáků získá příspěvek 4 000Kč.

V týdnu před zahájením ústních maturitních zkoušek se budou na naší škole opět konat AP Exams. Gymnázium Arabská patří mezi pět pražských gymnázií, která mohou zkoušky administrovat. Letos zajišťujeme AP Exams Art History a Macroeconomics. Někteří naši žáci se ke zkouškám také zaregistrovali a budou je konat na jiné partnerské škole. V příštím roce nastanou při přihlašování ke zkouškám změny, o kterých budeme včas informovat.

Bližší informace:
www.ctm-academy.cz
www.ctm-academy.org

Mgr. Lenka Veselá a Mgr. Kateřina Mrštinová, koordinátorky CTM