Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Exkurze do Škoda Muzeum

30. listopadu 2017

Třída 2B absolvovala exkurzi v rámci mezipředmětového projektu, kde se seznamují s principem spalovacích motorů, automobilovým průmyslem a navrhují vlastní design auta s logem.

Návštěva muzea i závodu jim umožnila utřídit si a prohloubit získané vědomosti. Po celou dobu skupinu doprovázela průvodkyně, která měla odborný výklad, jak v muzeu, tak v závodě.

Fotodokumentace z akce

Video z výroby – převzato z SKODAHOME.cz