Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seminář ekonomicko - právní (pro 4. ročník)

Vyučující

Vybraná témata, která rozšiřují znalosti a dovednosti ze ZSV – práva a ekonomie - nový občanský zákoník, podnikání, marketing a management, český, evropský a světový trh, mezinárodní právo, Evropská unie . Součástí semináře jsou i přednášky odborníků, diskuse o aktuálních tématech.


Dokumenty

Vzdělávací plán
Stáhnout