Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Den otevřených dveří 1. 12. 2021

25. listopadu 2021

Pokud nebudou změněná covidová opatření, akce proběhne následovně.

Co vás čeká ve středu 1. 12. 2021:

od 8:00 do 17:00 možnost navštívit prezenčně školu (prohlídka odborných učeben, laboratoří a areálu školy)

za těchto podmínek:

Dospělí – potvrzení o době 14 dnů po ukončeném očkování, max 180 dnů po prodělání COVID19

Žáci do 18 let – platný PCR test

online rezervace na určitý čas

maximální počet osob na jednu hodinu bude 30

18:00 online setkání s ředitelkou školy

představení školy

seznámení se Školním vzdělávacím programem pro tři studijní zaměření

informace o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023

přihlášky na přípravné kurzy z matematiky a jazyka českého na přijímací zkoušky (online)

informace o zkouškách nanečisto

Pozvánka na akci